{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

條款與細則

咖啡豆

 • 截單日: 每周星期二晚上10 
 • 出貨日: 每周星期四烘焙,於下一周星期二寄出(如星期二之後下單,會延後至隔周出貨)
 • 由於我們的咖啡豆每周新鮮烘焙,建議從烘焙日起計待7-14天後才沖煮,適當的養豆時間,會令豆表現出最更穩定風味。因此,建議大家提早訂購以享受更好的咖啡風味
 • 購買咖啡豆滿$300免運費


磨豆機

 • 磨豆機保修期為一年,保修條款不包括消耗件及其他外購零件或配件的費用,或因機械的誤用、疏忽或不按指引之規定使用之任何損壞
 • 為使磨豆機能有效地發揮其性能,強烈建議定期清潔。若出現人為損壞,例如沒有進行定期清潔而造成的功能故障,可能會失去免費的維修保養服務
 • 磨豆機運費約$50-150,詳情歡迎查詢

 

手造器物

 • 由於器物屬人手製作,總會帶有不屬於瑕疵的手工痕跡(如杯口或背身會有不規則不夠正圓,不完整的情況,黑點、小孔、釉面不均勻冰裂紋等),如果介意的話請先考慮才購買
 • 作品的實際顏色或會因拍照的燈光或螢幕的呈現而有些微色差


沖煮用品

 • 貨品會於收到訂單後的3-5個工作天寄出


 • 所有售出貨品均不設退貨或換貨
 • 如貨物在運送過程中有損壞或遺失,Dolce豆子士多不會承擔責任
 • Dolce豆子士多保留修改條款和條件的權利,恕不另行通知
 • 如果有任何爭議,Dolce豆子士多保留最終決定權